Mijn ervaring met ‘21-40 Years of Zen in seven days’ Neurofeedback training

19/10/2019

biocybernaute review

Van 3 tot 10 oktober 2019 heb ik een neurofeedback training van het BioCybernaut institute gevolgd in Duitsland. In deze posting zal ik uitleggen wat deze neurofeedback training inhoudt, hoe het in zijn werk gaat en hoe ik het ervaren heb.

Aanleiding

Deze zomer was ik op het Flowfest in München dat wordt georganiseerd door Max Gotzler van Flowgrade. Het is het grootste biohackers event in Duitsland en mijn bedrijf LiveHelfi sponsort dit event al vanaf het begin. Bij het VIP diner zat ik naast Dr James Hardt. Hij bleek de oprichter te zijn van het Biocybernaut Institute en de bedenker van het concept 21-40 years of Zen in 7 days. 

Hij vertelde gepassioneerd over zijn wereldwijde onderzoek onder mediterende Yogi’s & Zen monniken, biddende geestelijken en zijn onderzoek naar neurofeedback op zijn eigen instituut. Hij heeft kunnen vaststellen dat 7 dagen intensieve neurofeedback training dezelfde hoeveelheid Alpha golven oplevert als een monnik die 21-40 jaar heeft gemediteerd! 

Ook vertelde hij dat zijn onderzoek van de afgelopen 30 jaar heeft aangetoond dat je de onderstaande resultaten kan verwachten:

 • omkering van het verouderingsproces van de hersenen. Resultaten laten zien dat 70 en 80 jarigen de hersengolf patronen kunnen creëren van een 40 jarige
 • vergroten van je bewustzijn en intuïtie
 • slimmer denken door betere connectie met het onderbewuste
 • toegang tot diepere vergeving en ‘’engaged indifference’’
 • verminderen van stress, angst en depressie klachten
 • kalm en gefocust blijven onder druk
 • in staat zijn om op commando een mentale en fysieke flow state te bereiken
 • verhogen van creativiteit tot wel 50%
 • verhogen van het IQ met gemiddeld 11.7%
 • verhogen van zelfvertrouwen 
 • verdiepen van de meditaties

Ik kende het concept Alpha wave training via de Amerikaanse biohacker Dave Asprey (die zijn training overigens bij het Biocybernaut Institute volgde en er vervolgens zijn eigen versie van maakte). Dave Asprey beschouwt Alpha wave training als de belangrijkste biohack die hij in zijn leven heeft toegepast. Ik vertelde Dr. Hardt dat de training al jaren op mijn verlanglijstje staat. Hij bood me aan om een training te volgen en te kijken hoe we verder samen zouden kunnen werken aan de promotie ervan in Europa.

Ook mijn vrouw kwam met Dr. Hardt in gesprek. Zijn passie, anekdotes over de training, de te verwachten resultaten en de extra dimensie om samen met mij dit experiment in te gaan, lieten haar niet los. Uiteindelijk besloot zij na veel wikken en wegen dat het vooruitzicht van een totale reset van stress en negatieve gedachten, de voor haar aanzienlijke financiële investering rechtvaardigden. We boekten een Premium Double 7 day training bij het Duitse BioCybernaut Institute in Maierhofen!

 

Wat is het Biocybernaut Institute

Het BioCybernaut Institute is in 1983 door Dr. Hardt Hardt opgericht. Hij is een Amerikaanse wetenschapper die zowel natuurkunde als psychologie heeft gestudeerd. Hij heeft 40 jaar ervaring met onderzoek naar neurofeedback. Dr. Hardt heeft talloze wetenschappelijke artikelen geschreven over dit onderwerp en bezit meer dan 30 patenten voor de technologie, headset en training methodologie.

De naam BioCybernaut is afkomstig van de termen Bio, Cyber en Naut. Naut is een Griekse term en staat voor iemand die op reis of avontuur gaat. Cyber is afgeleid van Cypher en betekent berekeningen (tegenwoordig zijn dat berekeningen door computers). Bio refereert aan iemands persoonlijke biologie en fysiologie. 

Een BioCybernaut is dus iemand die een reis maakt door zijn eigen innerlijke universum met behulp van computers die feedback geven over zijn eigen interne controle systemen en processen! Ik vind dit een prachtige verwoording van hoe ik de training ervaren heb.

 

Wat is Neurofeedback training?

Neurofeedback training is het verhogen van specifieke hersengolven met behulp van feedback door middel van geluid. Ieder mens produceert verschillende soorten hersengolven die allemaal een andere uitwerking hebben op ons brein. Tijdens een neurofeedback training krijg je elektroden op je hoofd die de verschillende golven meten. 

Je hersenen produceren verschillende soorten hersengolven, afhankelijk van de toestand waarin je verkeert. De volgende golven zijn het meest relevant:

Delta
Delta golven zijn de langzaamste hersengolven. Ze trillen 0-4 keer per seconde. Ze komen alleen voor in de diepe slaap. Er zijn mensen die ook delta golven kunnen produceren als ze wakker zijn. Dit is een speciaal talent waarmee je de gedachten van anderen kunnen beïnvloeden. De geheime dienst en het leger maakt hier gebruik van tijdens missies.

Theta
Theta golven trillen met 4-7 keer per seconde. Theta golven komen voor bij de overgang van waak naar slaap. Deze golven stellen je in staat om bijzondere creatief te zijn en is behulpzaam bij het oplossen van problemen. Het lastige is dat deze pas ontstaan als je op het punt staat in slaap te vallen. Het verhaal gaat dat de uitvinder Edison in zijn stoel ging zitten met twee bollen in zijn hand. Wanneer hij langzaam in slaap sukkelde vielen de bollen uit zijn hand waardoor hij weer wakker werd. Op deze manier vergrootte hij de tijd dat hij veel theta golven had en was daarmee in staat om de gloeilamp uit te vinden.

Alpha
De Alpha golven trillen 8-13 keer per seconden en worden geproduceerd door de Thalamus (zeer oude hersenkern). Alpha golven zijn niet altijd aanwezig. Bijvoorbeeld wanneer je in diepe slaap bent bijvoorbeeld of als je erg bang of boos bent. In Alpha zijn je hersenen in een staat van natuurlijke genezing, gelukzaligheid en liefde. De Alpha state ontsteekt euforie en “flow”.

Beta
Beta golven trillen 13-40 keer per seconde. Bij deze golven horen routinematige en niet creatieve activiteiten die veel concentratie vragen. Bij Bèta golven ben je gespannen, gestrest en heb je een gefronst voorhoofd. Beta golven horen ook bij angst en negatieve gedachten.

Gamma
De Gamma golven trillen 25-70 keer per seconde.Ze zijn door de hoge frequentie moeilijk te meten en lijken erg op die van spierspanning. Deze golven komen met name voor als je mediteert

De ‘21-40 years of zen’ training richt zich uitsluitend op het verhogen van de Alpha golven Deze werken goed voor het verwerken van trauma’s en stimuleren je creativiteit. Het BioCybernaut instituut biedt overigens ook trainingen aan in andere hersengolven. 

 

“THE BIOCYBERNAUT ALPHA ONE TRAINING IS ONE OF THE MOST VALUABLE THINGS I’VE DONE IN MY LIFE.”

 — TONY ROBBINS; ENTREPRENEUR, AUTHOR, PHILANTHROPIST

 

Voorbereiding voor de training

We boekten een onderkomen voor 9 nachten op loopafstand van het instituut waarbij we het advies opvolgden om 1 dag eerder aanwezig te zijn en pas de tweede dag na de training te vertrekken. Slaaptekort, alcohol, drugs, koffie, knoflook en uien hebben een negatief effect op je Alpha golven. Een maand voor de training ben ik daarom begonnen met het afkicken van koffie. De week voor de training zijn we gestopt met alcohol, knoflook en uien. Daarnaast letten we op een nachtrust van minimaal 8 uur.

image1-1

 

De 21-40 years of Zen in 7 days training  

De locatie
Het Biocybernaut Institute bevindt zich in een voormalige boerderij midden op het platteland in een prachtige omgeving. De belangrijkste ruimtes op de faciliteit zijn de vergaderruimte waar je de dag voorbereidt, de kleine kamertjes waarin je de neurofeedback training doet en de hemelbedkamer waarin je jouw neurofeedback trainingssessies evalueert en luistert naar de evaluatie van je mededeelnemers. Er hangen nergens klokken zodat je loskomt van het begrip tijd en daarmee totaal in het nu leeft.

De groep
In de training is er een hoge mate van persoonlijke aandacht voor de trainees, wat zich reflecteert in het aantal deelnemers en de intensieve begeleiding. De drie deelnemers (mijn vrouw, Max Gotzler en ik) werden begeleid door Miguel (verantwoordelijk voor de techniek) en Dr. Hardt (de trainer, begeleider, coach). De voertaal was Engels.

De kern van de training
Dr. Hardt heeft uitgevonden dat vergeving de snelste manier is om de hersenen Alpha waves te laten produceren. 

De training draait dan ook om een 14 stappenproces voor effectieve (diepe) vergeving. Effectieve vergeving wordt beschouwd als de primaire methode om los te kunnen laten. Met loslaten worden de beperkende mentale en emotionele programma’s van het ego, de bron van alle lijden en pijn geëlimineerd. Dit resulteert in totale vrijheid, een ongeconditioneerde geest en, uiteindelijk een hogere staat van  bewustzijn. 

Door alleen te vergeven tijdens stijgende Alpha hersengolven, wordt vergeving gemakkelijk, diepgaand en zeer effectief. De neurofeedback techniek leidt je met verschillende tonen, intensiteit van tonen en visuele scores precies naar de toestand van stijgende Alfa Hersengolven. 

Zo laat je gemakkelijk los en bevrijd je jezelf van jaren van o.a.  lijden, woede, schuld, bitterheid, haat en minderwaardigheidsgevoel. 

De opzet van de training
De training bestaat grof gezegd uit drie onderdelen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

 1. Het eerste onderdeel betreft de moodscales waarbij je moet scoren hoe je je voelt. De moodscales vormen de input voor het tweede onderdeel, het ‘vergevings’ werk.
 2. In je eigen kamer krijg je continue feedback over je Alpha golven terwijl je vergevings werk doet. Je gebruikt de stijgende Alpha golven om negatieve ervaringen uit het verleden te neutraliseren. 
 3. Het derde deel bestaat uit een grondige evaluatie van de sessies die je die dag hebt gedaan. 

Moodscales
Elke dag vul je je moodscales in aan het begin van de eerste neurofeedback sessie en na afloop van iedere sessie. In totaal dus drie keer per dag. De moodscales zijn een score waarbij je aangeeft hoe het zit met je emoties, bijvoorbeeld hoe agressief, fit, eenzaam, vriendelijk etc je je voelt. Een computer algoritme stelt vervolgens vast in hoeverre jouw score ook overeenkomt met de werkelijkheid. Elke ochtend worden de resultaten hiervan met je besproken. De grootste afwijkingen kunnen vervolgens een startpunt vormen om trauma’s te ontdekken uit het verleden die je misschien wel hebt weggestopt. Deze (negatieve) ervaringen ga je vervolgens gebruiken tijdens de neurofeedback sessie.

Neurofeedback sessie
De technicus bevestigt 12 draden op je hoofd met behulp van een gel en vervolgens ga je de kamer in. Iedereen heeft gedurende de hele week zijn eigen kamer. Je zit voor een computer met om je heen luidsprekers. De kamer is geluiddicht en aarde donker. 

Eerst worden er baseline metingen gedaan om vast te stellen hoe je Alpha golven nu zijn. Daarna start je met de trainingssessie. Een sessie is opgebouwd uit blokken van 2 minuten met 8 seconden tussenpauze. 

Het grootste deel besteed je aan vergeving werk. Je kiest een van de trauma’s die in de ochtend aan de orde zijn gekomen. Je stelt je voor dat je de persoon die je dat heeft aangedaan (dat kan ook jezelf zijn) voor het gerecht brengt en aanklaagt. Je maakt vervolgens verbinding met de emotie die je voelt als je terugdenkt aan de gebeurtenis (verdriet, pijn, angst etc). Vervolgens besluit je de persoon te vergeven terwijl je werkt aan het verhogen van je Alpha waves.

Het verhogen van de Alpha gaat gepaard met versterking van het geluid uit de luidsprekers. Afhankelijk van de plek in je hersenen en de intensiteit van de golven hoor je verschillende tonen die variëren in volume. Je maakt voortdurend geluid wat zeer motiverend is. Je bent als het ware je eigen muziekstuk aan het componeren. 

Je kunt zien dat je het goed doet wanneer je in de 8 seconde pauze op je scherm hoofdzakelijk blauwe en groene kleuren ziet. Zodra je overwegend wit ziet is de vergeving afgelopen. Je gaat op die manier alle trauma’s af die je bent tegengekomen.

Omdat je het trauma in je achterhoofd houdt, koppel je op deze manier een goed gevoel (hoge Alpha waves) aan het trauma. Hiermee wordt het negatieve gevoel van het trauma geneutraliseerd. 

Naast vergeving kun je tijdens de sessies ook vragen stellen aan Alpha. Wanneer je vervolgens de Alpha gaat verhogen komen er allerlei ideeën en gedachten naar boven. Je krijgt dus toegang tot je creatieve onderbewustzijn. Ook kun je tijdens de sessies ‘worst case scenario’ inbrengen waarbij je een onderwerp neemt waarvoor je bang bent. Vervolgens speel je een film af wat er zou gebeuren als het realiteit wordt. Wanneer de realiteit ondraaglijk wordt, bevries je het beeld. Vervolgens ga je weer je Alpha verhogen waardoor je de angst ervoor wegneemt. 

Evaluatie en integratie
Na de tweede neurofeedback sessie gaan alle deelnemers naar de relax kamer. Hier heb je gedurende de week je eigen behaaglijke hemelbed met kussens en dekens. In deze kamer word je geïnterviewd door de trainer. Hij bespreekt de resultaten die je hebt geboekt en opvallende zaken die naar voren zijn gekomen. Het oprakelen van trauma’s kan uiteraard emoties oproepen. Het is dan de taak van de trainer om je te helpen die emoties een plek te geven en advies te geven hoe je daar in volgende sessies mee om kan gaan. 

De interviews vinden plaats in groepsverband zodat iedereen van elkaar kan leren. 

Gedurende de week kan het zijn dat er intern weerstand optreedt tegen het proces dat je doormaakt. Dat kan zich op allerlei manier uiten, zoals pijn in je buik, angst, boosheid. Dit kan het werk zijn van je ego die het liefst alles bij het oude laat. De trainer is zeer behulpzaam in het herkennen van het ego en in strategieën om het ego het zwijgen op te leggen. Hoe beter je volhoudt hoe makkelijker je je ego kunt bedwingen. 

 

Conclusie

Zeven dagen 12 uur lang trainen was zeer intensief en echt keihard werken. Je wordt ondergedompeld in de krochten van ziel en de buitenwereld is heel ver weg. Als ik opnieuw moest kiezen, zou ik weer gaan voor 7 dagen met 2 sessies. Als je er dan toch voor gaat, doe het dan vol overgave en ga all the way.

Dat er niet werd gelet op de tijd was voor mij enorm wennen. Ik ben gewend aan een strak dag- en nachtritme. Ik lig om 22 uur in bed en sta om op 6.15 uur voor mijn dagelijkse ochtendritueel. De eerste avond gingen we meteen door tot 2 uur ‘s ochtends. Ik zag mijn hele ritme in elkaar storten en wond me daar enorm over op. Mijn vrouw zei toen tegen mij dat dit onderdeel was van het proces en ik me er beter aan kon overgeven. Dat heb ik toen maar gedaan en ik moet zeggen dat het bevrijdend was om geen schema te hebben! Af en toe volledig in nu zijn en geen rekening met tijd te houden is iets waar ik na de training aan werk.

De moodscales waren voor mij een enorm krachtig instrument om ervaringen en emoties uit het verleden naar boven te halen die ik had weggestopt. Alhoewel confronterend, gaf dit mij iedere keer weer input voor nieuwe vergeving om aan te werken.  

Naarmate de week vorderde kreeg ik er steeds meer plezier in. Het was telkens de uitdaging om mijn records in Alpha waves van de vorige sessie te overtreffen. De techniek om de Alpha golven toe te laten nemen moest ik al doende ontdekken. Bij mij werkte het goed om op mijn ademhaling te letten en op deze manier mijn lichaam te voelen. Door meer te voelen en minder te denken ging mij Alpha omhoog! 

De momenten van hoge Alpha waren een heerlijke ervaring. Ik zat dan in een ‘flow’ waarbij ik veel energie had en me immens gelukkig voelde. 

Ik kreeg ook nuttige antwoorden op de vragen die ik Alpha heb gesteld. Ik moet zakelijk een aantal ingewikkelde beslissingen nemen en ik kan met de antwoorden echt aan de slag. Het is echt fascinerend hoe relevant de antwoorden zijn.

Naarmate de week vorderde voelde ik me steeds lichter worden. Het leek wel of er een last van mijn schouders was gevallen. Mijn humeur werd ook beter naarmate de week vorderde. 

De nacht voor de laatste dag van de training was ik ziek. Ik moest een paar keer overgeven en was de hele nacht erg misselijk. Daardoor kwam ik totaal geradbraakt bij de training aan en zag erg tegen de dag op. Neurofeedback training is immers hard en geconcentreerd werken! Tot mijn grote verrassing voelde ik mij tijdens de eerste sessie echter steeds beter worden. Aan het eind voelde ik me niet meer ziek, had ik meer energie, was mijn humeur weer helemaal goed en had ik een aantal nieuwe records gebroken. Voor mij een bewijs dat de Alpha training echt krachtig is. Dit gevoel bleef ik ook na de training houden. Ik merkte dat ik scherper was tijdens vergaderingen, creatiever in mijn werk en tegelijkertijd meer ontspannen was.

Ook ik heb 1 nacht ervaren dat je ego niet je beste vriend is en er alles alles aan doet om je te beperken in verandering en groei. Mijn ego stond op en schreeuwde mij toe een bepaald issue niet op tafel te leggen. Het heeft uren geduurd voordat ik mijn ego gekooid kreeg en weer een beetje kon slapen. Het voelde bevrijdend om de dag daarna met het issue aan het werk te gaan.

Het bijwonen van de interviews van de andere deelnemers vond ik zeer waardevol omdat er situaties aan de orde komen die je herkent en omdat het helpt je eigen issues te relativeren. Daarnaast heb ik gemerkt dat de trainer tijdens de interviews enorme toegevoegde waarde heeft in het herkennen van patronen. 

Dr. Hardt had mijn vrouw al verteld over de extra voordelen om tegelijk met je partner de Alpha training te volgen. Ik kan beamen dat dit absoluut waar is. Ik heb haar horen praten over issues (ook ten aanzien van mij 🙂 ) waar ik na 30 jaar huwelijk nog geen weet van had en vice versa. Dat heeft onze relatie verdiept. De training is een emotionele achtbaan waarbij we elkaar ook buiten de training konden steunen. Wat er gedurende week met je gebeurt is eigenlijk niet uit te leggen als je het niet hebt meegemaakt. Zo fijn dat we deze reis samen gemaakt hebben. Ook iedere dag na de training plukken we de vruchten van het feit dat we elkaar verder kunnen helpen met waar we tijdens de training aan begonnen zijn. 

We waren blij dat we het advies hadden opgevolgd om eerder te komen en zo stressvrij aan de training te beginnen. Onze extra overnachting na de training gaf ons de gelegenheid rustig bij te komen en weer op aarde te landen.

Wat dit me verder gaat brengen, zal in de komende tijd moeten blijken. Vooralsnog vond ik het een unieke ervaring die een enorme impact op mij heeft gehad.

Tot slot wil ik Dr. Hardt bedanken voor de kans die hij mij gegeven heeft om deze training te volgen. Het was een extreem waardevolle en unieke ervaring!

Ik ben benieuwd naar jullie reacties op deze posting! En wil je meer weten over het Biocybernaut Institute, de ‘21-40 Years of Zen in seven days’ neurofeedback training of een korting op de inschrijving voor de training? Aarzel dan niet om met mij contact op te nemen

Related Articles

Waarom Bulletproof koffie werkt

Waarom Bulletproof koffie werkt

Ik ben een biohacker, wat wil zeggen dat ik met mezelf experimenteer om mijn biologie te verbeteren, vooral op het gebied van mentaal prestatievermogen, gezondheid en levensverwachting. Als biohacker ben ik erg geïnteresseerd in de werking van het Bulletproof koffie...

Mijn 10 favoriete Bulletproof Koffie recepten

Mijn 10 favoriete Bulletproof Koffie recepten

Wat maakt het Bulletproof koffie recept zo populair? Bulletproof is beroemd geworden vanwege zijn Bulletproof koffie recept: zwarte koffie met boter en MCT Olie. Het is niet voor niets dat dit recept zo populair is geworden. Bulletproof koffie is een gemakkelijke...

Alles over het Ketogeen Dieet

Alles over het Ketogeen Dieet

Wat is een ketogeen dieet? Een ketogeen dieet is een specifieke vorm van een vetrijk koolhydraatarm dieet. Een veelgebruikte term voor een vetrijk, koolhydraatarm dieet is Low Carb High Fat dieet (afgekort LCHF dieet). Veel mensen lijken nog wel eens te denken dat elk...

Neem contact op